0

გადართე ეგებ ინგრევა ქვეყანა

მხართეძოზე წამოგორებული მამის ფრაზა რომელსაც მობეზრდა შენს მიერ არჩეული გადაცემის ყურება და ამ ფორმით გაიძულებს გადართვას.

-რას უყურებ გადართე ეგებ ინგრევა ქვეყანა