0

ლიჟბი

ეს სიტყვა იხმარება მაშინ როცა ყველაფერი ფეხებზე გკიდია და ლიჟბი რამე თქვა

-ლიჟბი რამე ვთქვა და ყველაფერი ყლ*ზე მკიდია