0

დაეჯვი

გამოიყენება მაშინ როცა ძმაკაცი გაწუხებს ლაპარაკით ან საქციელებით.

ის:ბოჭო გუშინ ზედიზედ 8 გოგო დავკერე
მე:დაეჯვი