0

იმანო

სიტყვა გამოიყენება ძირითადად უფროსების მიერ, რომელიც მიმართულია იმ ადამიანისაკენ ვისი სახელის გახსენებასაც მოცემულ მომენტში ვერ ახერხებენ.

იმანო რაქვია...