0

ნელა ყლეზე ფეხი არ დაიდგა

დიდი ჟორჟიკას გამონათქვამია და გულისხმობს რომ იმ საქმის შესრულების ძალიან დაბალი შანსია რომელსაც სამომავლოდ გეგმავ
ან მომენტი როდესაც უბრალოდ რაიმეს ფეხი წამოჰკარი

_მოიცა ჩამოვიდე მანდ სახეს გაგაცლი
_ნელა ყლეზე ფეხი არ დაიდგა

შენ და ჟორჟიკა მოძრაობთ ქუჩჩაში ,
რაღაცას ფეხი წამოჰკარი
ჟორჟიკა : ნელა ყლეზე ფეხი არ დაიდგა