0

გასაქცევი ვარ

სიტყვათა მყარი შეთანხმება, რომელიც გამოხატავს დიალოგის დასრულების მზაობას, რაც თანამოსაუბრეს აგრძნობინებს რომ მასთან საუბარი ნაკლებად საინტერესოა

-სხვა?
-რავი არაფერი...
-კაი ძმა გასაქცევი ვარ
-კაი მაგრად