0

რძეს ფსავს

ქათინაური, გამოიყენება მანდილოსნის არაამქვეყნური სილამაზის გამოსახატად

რძეს ფსამს ეს კეთილძაღლი