1

ახლა ტენის ეს

ფრაზა გამოიყენება მაშინ, როცა ავტომაგისტრალზე წინ მოსიარულე ჰიბრიდული ავტომანქანა, ხშირ შემთხვევაში - Toyota Prius მხოლოდ 60 კმ/სთ სიჩაქით მოძრაობს და გაფერხებს, შენ კი გეჩქარება

ახლა მოუნდა ამ ჩემისას დატენვა