0

გორელი

ადამიანი რომელიც გაურკვეველი მიზეზით გზის სავალ ნაწილზე ამჯობინებს სიარულს ტროტუარის ნაცვლად

გადადი გზიდან, გორელი ხომ არ ხარ?