0

ეხ(ლ)ა არ გამოვყ*ევდე

ანუ ეს ნიშნავს რაღაცის მიმართ გაოცების ან გაოგნების გამოხატვას

მაგ:-ნახე ბიჭო iPhone X ვიყიდე
-ეხ(ლ)ა არ გამოვყ*ევდე... მანახე აბა...!?