0

ხვალ კანფეტივიტ Იქნები

ადამიანის დამაᲛᲨვიდებელი წინადადება რომელიც სიკვდილისᲗვისაა განწირული, მაგრამ შენ მაინც ამᲨვიდებ

ადამიანის დამაᲛᲨვიდებელი წინადადება მაᲨინ როდესაც ის სიკვდილისᲗვის არის განწირულიი, მაგრამ შენ არწმუნებ რომ ხვალ კანფეტივიტ იქნება