0

გაასხი და გასრიალდი

სიტყვა "გააჯვი"-ს სინონიმი. გამოიყენება მაშინ, როცა ადამიანი მოგიწოდებს რომ ტვინს ჭამ და გაეთრიო.

-ისე სხვათა შორის ეგ არ...
-მაიტა გაასხი და გასრიალდი რა, მომინდომა პროფესორობა!