0

მკვდარზე მეტი დრო

ფრაზა გამოიყენება უსაქმური და უმუშევარი ადამიანის დასახასიათებლად

დამირეკე როცა გინდა, მკვდარზე მეტი დრო მაქვს