0

ნეტა თავის დროზე ჭკუა მქონოდა

ფრაზა , როცა ტიპი ნანობს , შექმნილი რეალობით და რომ ესწავლა მაგარ მომავალს შეიქმნიდა .

ფრაზა , როცა ტიპი ნანობს , შექმნილი რეალობით და რომ ესწავლა მაგარ მომავალს შეიქმნიდა .