0

დალევდა კაცი

ფრაზა , როცა ტიპი ცდილობს პონტის აგდებას და ახვედრებს ბრატს , რომ იკისროს .

ფრაზა , როცა ტიპი ცდილობს პონტის აგდებას და ახვედრებს ბრატს , რომ იკისროს .