0

წელებზე ფეხს იდგამს

ფრაზა გამოიყენება როდესაც ადამიანს მოცემულ მომენტში ძალიან უჭირს და მთელი მონდომებით ცდილობს მიზნის მიღწევას

საწყალი კაცი წელებზე ფეხს იდგამს რათა ოჯახში ორი კაპიკი შეიტანოს