0

შე ჩემალალა

შე ჩემალალა საჩხელების საყვარწლი ფრაზა და რაც მთავარია შე ჩემის მ●●ნულის შვილოს არ ნიშნავს. უფრო მოფერებითი ფორმაა

დიდი ხნის უნახავი საჩხერელი ძმაკაცები
- გოჩია რავა ხარ შე ჩემალალა