0

სეჩემა

შეჩემა

- რას აკეთებ სეჩემა, შიგ ხოარაგაქ?