0

მიმაკუჭუხავეს

როდესაც უმიზეზოდ მაგრამ,მაინც მაგრად გცემეს.

აუ გუშინ რა მიმაკუჭუხავეს?!

ის მიაკუჭუხავეს იცი?