0

უთოს ბირი

მეცხრამეტე მეოცე საუკუნის ხალხის ფრაზა რომელიც გამოიყენებოდა ძალიან ძვირი ნივთის დასახასიათებლად

უთოს ბირის ფასი აქვს - Most expansive