0

რაიყო ანტენაზე დაიყენე თმები?

ამ ფრაზას გამოიყენებენ მეგობრები ერთმანეთის მიმართ როდესაც რომელიმე მათგანს თმები აქ აჩეჩილი

მეგობარი რომელმაც თმებ აჩეჩილი ჩამოიარა.
მე: -რაიყო ანტენაზე დაიყენე თმები?