0

აუ რას გავაჭენებდი

როცა მდედრობითი სქესი დომინანტია სექსუალურ აქტში.

აუ ამ გიორგის რას გავაჭენებდი.