0

ლაშას მამა გარდაიცვალა.

ჩათლახური საქციელი რომელიც ფულის გაკეთების ერთადერთი წყარო იყო 2005 2006, წლებში.

ლაშას მამა გარდაიცვალა. ჩათლახური საქციელი რომელიც ფულის გაკეთების ერთადერთი წყარო იყო 2005 2006, წლებში.