0

ლიჟბიანკა

ადამიანი, რომელმაც ლიჟბი რამე გააპროტესტოს, თუნდაც მიზეზის გარეშე.
ძირითად ამ სიტყვას იყენებნ ე.წ. ფემინისტების, ლიბერალების და ა.შ. მისამართით.

ბაია პატარა - ფუ, ეგ ლიჟბიანკა!