0

ჩემს ძუძუს შევეცი

ჩემს ძუძუს შევეცი- წინადადება, რომელიც ადასტურებს მის წინ მდგომი წინადადების მართებულობას, ამ წინადადების წარმოთქმისას აუცილებელია მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითი გამეტებით ირტყა მარცხენა ძუძუს თავში. ამ წინადადებას ხშირად იყენებს ნასვამი კალმახი.

დიტო: შევსვათ აბა ბიჭებო ძმობის სადღეგრძელო.
ჭუჭუნა: ჩემს ძუძუს შევეცი, მაგრად მიყვარხართ.