0

ბოიᲨვილივიყო

ბოლო პერიოდᲨი Ღენდერა ბავᲨვებᲨი გავრცელებული სიტყვა რომელიც ᲫირიᲗადᲨი ფულის ან სიგარეტის არ ქონის Დასამტკიცებლად გამოიყენება

- გაქვს რამე ?
- არა ბოიᲨვილივიყო