0

არ დააგვიანო

ეს სიტყვები სუბიექტს ეუბნება რომ დათქმულ დროს მივიდეს შეხვედრის ადგილზე
თუმცა დაქალს/ძმაკაცს ეს სიტყვები *ლეზე კიდიათ

-არ დააგვიანო
-კარგი
*მოდის 20 წუთით გვიან