1

პა ბალშომუ

აბსოლუტურად მნიშვნელობადაკარგული გამოთქმა რუსული ფესვებით. გამოიყენება წინადადების გასავრცობად და აზრის გაგრძელებამდე ფიქრისას დროის მოსაგებად. შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნეს წინადადების ლოგიკური ჯაჭვის მიმდინარეობის ოდნავ გადასასხვაფერებლად.

-და შენ რა სტატუსით ხარ მაგ კომპანიაში, უფროსი ხარ ჯგუფის?
-ჰო რა, უფროსი ვარ. პა ბალშომუ, მთლად უფროსიც არ ვარ, მაგრამ დავალებებს მე ვაძლევ რა სასტავს.