0

ქვევიდან გადამიღე

თხოვნა გადამღებს ნახტომში 1.20 გოგოსგან .

- ქვევიდან გადამიღე , გრძელი ფეხი
გამომიჩნდება.