0

დო ხუია

რაოდენობის, მოცულობის, მასის, სიგრძისა და კიდე სხვა მრავალთა საზომი ერთეული, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ კონტექსტში.

-იცი რამდენი ლაიქი აქვს ბიძერის გვერდს?
- რამდენი?
- დო ხუია!