0

ჩაყლევება

ადამიანის მდგომარეობა,როდესაც გაყლეება პერმანენტულ ხასიათს იღებს. ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა თითქმის შეუძლებელია განსხვავებით გაყლევებისა და გამოყლევებისგან. ასევე შესაძლებელია ეს სიტყვა ნახმარი იყო ადამიანის მდგომარეობისას რომელსაც პერიოდულად აქვს გაყლევების პროცესები, მაგრამ ეს პერიოდები პერმანენტულია და გარკეული კანონზიმიერებითაა დაკავშრებული:საათობრივი,თვეობრივი და ა.შ

მაგალითი 1
-ბიჭო რატი რას შვრება საითაა?
-ეგ სუ ჩაყლევდა ხო იცი.
მაგალითი 2
-გუგა სუ დაიკარგა ხო იცი
-ხოო შეჩემა ზაფხულობით ხოო აზრზე ხარ როგორ ჩაყლევდება ხოლმე