0

ლაწირაკო

როდესაც შენი უფროსი ძმა ბევრს და თანაც ყველაფერს მართალს ლაპარაკობს "ლაწირაკო" კი ერთადერთია რაც თავში მოგდის ,იმის გდასაფარად რომ მარად მიგასვა

ძმა: - ჯერესერთიც შენზე უმცროსივარ და ყველაფერს ვეტყვი დედას
შენ:- მოდიაქ შე ლაწირაკო,დაგახევ ყურებს ,რამდენს მეტლიკინები ჩემი გაზდილიხარ