0

არაა ძმა ეგ გოგო პატიოსანი

ამ წინადადებას ხმარობს მოშაო ადამიანები, რომლებსაც ამ გოგომ დაადო და ეხა ლანძღავენ ყცელასთან.

არაა ძმა მაიგოგო პატიოსანი,შენ ჩესტზე იმოქმედებს ძმაო