1

ტრაკში პატარა ყლით ნატყნავი

ადამიანი, რომელიც არც იქითაა და არც აქეთ.
რუსული შესატყვისი: "Не рыба, не мясо!"

ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ადამიანისთვის იმის მისანიშნებლად, რომ ძალიან დაგვღალა.

ეს ტრაკში პატარა ყლით ნატყნავი, დამიბრუნებ ოდესმე ჩემს გვირგვინა ქანჩს?