0

შენი წონა ფული მაქვს

ფრაზა რომელიც გამოყენება შენი ავტორიტეტის ასამაღლებლად, ამავდროულად გადადიხარ კონტშეტევაზე და ძალაუნებურად უყლეოდ ამცირებ მოწინააღმდეგეს

(შენი წონა ფული მაქვს) ფრაზა რომელიც გამოყენება შენი ავტორიტეტის ასამაღლებლად, ამავდროულად გადადიხარ კონტშეტევაზე და ძალაუნებურად უყლეოდ ამცირებ მოწინააღმდეგეს