0

სუ შენი არაა?

როდესაც მრავალი თხოვნის შემდეგ მეგობარი რაიმე ნივთს არ გთხოვნის

ეე, სუ შენი არაა?