0

იმავსქენი

როდესაც რაღაც გააკეთე მაგრამ ვერ იხსენებ კონკრეტულ სიტყვას.

გუშინ მე და შენ რო იმავსქენით