0

ბოზიშვილი

გადაშენებული ქართული გვარი

და მეფემან ბრძანა, არღა ეღირსოს ამ გვარს გამრავლება