1

ყლეს ნაცარი მოვაბი

მომენტი, როდესაც შეუძლებლის კეთებაში ყველაფერს იზამ, მაგრამ შედეგი უცვლელია

- შეჩემა, დაკერე ის გოგო?
- ყლეს ნაცარი არ მოვაბი?!