0

იმედა

ქალის გავრცელებული სახელი საქართველოში რომელიც იმედთან ასოცირდება, მაგრამ მირაჟის მიდზე მისი იმედი ვერ გექნება

იმედა, მიდზე გახედე მეთქი ხო გითხარი?