0

შჩ

შემოკლებული ვერსია "შე ჩემო ძმაო სისხლო და ხორცო" სი გამოიყენება მოსაფერებლად.
P.S. შეჩემაში არ აგერიოთ

ვა გიოო მორჩი შჩ?
ანუ
ვა გიოო მორჩი შე ჩემო ძმაო სისხლო და ხორცო