0

დესთუ

ფოთელი ბავშვის
დედის დაფიცება უსწრაფესი მეთოდით.

- ეხლა შენ მატყუებ!
- დესთუ (დედას ფიცავარ თუ)