0

ბოშთუ

ფოთელი ბავშვის დაგინება უსწრაფესი მეთოდით.

- ეხლა მატყუებ!
- ბოშთუ (ბოზიშვილივიყო თუ)