0

ვიბერი

ვიბერი სოციალური მართვის ქსელი რასაც მშობლები ვერ გიკონტროლებენ შენს ყ*ექალა დაქალებთან კონტაქტს

(მაკა)-რას შვრები დაო გაიგე გუშინ გიოს ნუცა.მოუტყ*ავს (ლაი) გადაობ დაგავსწრო მახინჯი@@