0

პოლნი გაზი

ძირითადად გამოიყენებს გაძლიერებული ოპელის, სუბარუს ან ბეემვეს მძღოლი და გულისხმობს პირველ სიჩქარეში გაზის პედლის ბოლომდე ჩაჭერას.

- ამ აღმართზე ერთი პოლნი გაზით ავდივარ.