0

რიჟა ბაზარი

იგივე "ტრუხა" ბაზარი, როდესაც ვინმეს საუბარი ან ქცევა შეიცავს არასანდო მოქმედებას, ტყუილს.

მაგალითად როდესაც პიროვნება აფერისტობს და უნდა მომხვდური თავიდან მოიშოროს, ის კი პასუხობს:
"არ გინდა რა რიჟა ბაზარი"

0

რიჟა ბაზარი

საუბარი , რომლის ავტორმაც იცის , რომ მისი სიტყვები რეალობას არ შეესაბამება , მაგრამ მაინც იხტიბარს არ იტეხს და აგრძელებს.

არ გინდა ახლა რიჟა ბაზარი