0

ხომ არ გამოყლევდი

იხმარება როდესაც სუბიექტის მოქმედება ან აზრი არ დაემᲗხვევა Შენსას.

ეს რა გააკეᲗე ხომ არ გამოყლევდი