0

მეგობრებად მაინც დავრჩეთ.

აღნიშნული წინადადება გამოიყენება როდესაც შეყვარებულთან არაფერი გამოგივიდა მაგრამ მაინც იმედს არ კარგავ.

აღნიშნული წინადადება გამოიყენება როდესაც შეყვარებულთან არაფერი გამოგივიდა მაგრამ მაინც იმედს არ კარგავ