1

გურჯაანელი

ადამიანი როდესაც (ბიჭი გოგო აძინ ხუია) სულით ჭორიკანაა, ასევე დაბალი დონის მწოველი როგორც ახტალაზე ასევე პაპას ბაღში. გურჯაანელი ასევე შეგვიძლია ჩავსვათ კახეთის გულის კონტესტშიც მაგ: გურჯაანო შენ კახეთის გულიხარ

ჹურჯაანელო ყლექალაო ნათქვამია