0

აუ გააჯვი რა!

ზირითადად გამოიყენება მაშინ როდესაც ბაზარში იჭრები სალაპარაკო გამოგელია და ვეღარ ეწინააღმდეგები მეგობარს ან სხვა ვინმეს.

-კაი ბიჭო კაი რა არ არის ეგ სწორი არ ხარ ძმაო მართალი,

-აუ გააჯვი რა.